TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin ylläpitäjä

Verso Beauty Oy
Nuijamiestentie 10
00320 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hannele Lindroos
Nuijamiestentie 10
00320 Helsinki
puh. 0504382626
sähköpostiosoite: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Verso Opetushoitolan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

  • asiakassuhteen hoitamisessa ja verkkokaupan tilauksiin
  • asiakkuuksien hoitamisessa kuten kanta-asiakaskyselyiden tai esitietolomakkeiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen
  • Verso Beauty Oy Opetushoitolan liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, analysoimiseen, kehittämiseen sekä markkinointiin
  • rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseen sekä tekemään asiakasviestinnän kohdennus rekisteröitynyttä henkilöä kohtaan kiinnostavaksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja ip-osoite sekä yleisiä tietoja koskien TTO-jaksoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yhteydenottolomakkeiden yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole voimassa olevan lainsäädännön sallima ja velvoittava toimenpide.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja säilytetään palvelimella ja palvelin sijaitsee asianmukaisesti lukitussa sekä valvotussa tilassa. Tilaan, jossa palvelin sijaitsee, on pääsy vain tilanhaltijan valvonnassa.
Palvelin sijaitsee EU-alueen sisällä.

Asiakastietoja voi käyttää vain Verso Beauty Oy Opetushoitolan henkilökunta. Tietoihin pääsee käsiksi vain sellaisella henkilökunnan käyttäjätunnuksella, jolla on siihen oikeus.

10. Tarkistusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tai tässä tapauksessa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle, joko sähköpostitse tai puhelimitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Hannele Lindroos
Nuijamiestentie 10
00320 Helsinki
puh. 0504382626
sähköpostiosoite: [email protected]

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 

Scroll to Top